Miljoenennota over de woningmarkt

Huizenprijzen stegen in 2021 enorm. In augustus 2021 waren bestaande koopwoningen bijvoorbeeld 17,8 procent duurder waren dan een jaar eerder. Oorzaak van de sterke prijzenstijging? De krapte in het woningaanbod en de aanhoudend lage hypotheekrente. Ook konden meer mensen een huis kopen dankzij de ruime inkomenssteun van de overheid tijdens de coronacrisis. Daardoor steeg de vraag nog verder, terwijl het aanbod achterbleef.

Voor 2022 wordt een minder snelle stijging van de huizenprijzen verwacht. Experts gaan uit van een stijging van 5 tot 5,5 procent. De afkoeling zou ontstaan doordat dat de rente (licht) gaat stijgen en doordat de steunpakketten afgebouwd worden. Door de stijgende prijzen van woningen gaan de WOZ-waarden in 2022 waarschijnlijk ook omhoog. U gaat dan meer betalen voor de onroerendezaakbelasting, waterschapsheffing en eigenwoningforfait.

Per 1 januari 2022 wordt het maximale belastingpercentage waartegen u de hypotheekrente mag aftrekken, verlaagd van 43 procent naar 40 procent. Dat percentage gaat in 2023 verder omlaag naar 37,05 procent. 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
De NHG-kostengrens gaat in 2022 van 325.000 naar 355.000 euro. De premie die u betaalt voor NHG daalt naar 0,6 procent van de koopsom.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde onder de 1.110.000 euro zakt volgend jaar van 0,5 procent naar 0,45 procent. Daarboven blijft het eigenwoningforfait in 2022 gelijk (2,35 procent van de WOZ-waarde).