Auto uitlenen kan gevolgen hebben voor uw autopremie

Met de autoverzekering verzekert u uw auto. Welke schade de verzekering vergoedt, hangt af van de dekking die u gekozen heeft. Het maakt daarbij niet uit of u tijdens de gebeurtenis zelf in de auto reed of iemand aan wie u de auto uitleende. Toch is daar een kanttekening bij te maken. De verzekeringnemer moet wel de regelmatige bestuurder zijn. Als uw kind de auto vaker gebruikt dan u, dan moet de verzekering ook op zijn naam staan. Is dat niet zo, dan kan dat gevolgen hebben voor de schade-uitkering. Een verzekering op naam van uw kind is wel een stuk duurder, zeker als hij jonger is dan 25 jaar.

Gevolgen voor schadevrije jaren
Gaat het echt om incidenteel uitlenen van de auto, dan wordt schade dus gewoon vergoed. Maar let op! Als u schade claimt, heeft dat gevolgen voor uw schadevrije jaren. Uw schadevrije jaren worden door uw autoverzekeraars vertaald naar een plekje op de bonus/malus-ladder. Hoe langer u schadevrij rijdt, hoe hoger de trede op de ladder en hoe hoger de no-claimkorting die u krijgt op de premie. De terugval in schadevrije jaren berekenen verzekeraars op dezelfde manier. Zo kost schade claimen altijd vijf schadevrije jaren.

Premieverschil afhankelijk van verzekeraar
Die terugval in schadevrije jaren krijgt u ook als u de auto had uitgeleend aan een vriend of familielid. Dus hoewel u zelf niets met de schade te maken had, gaat uw autopremie toch omhoog. Maar hoe groot dat premieverschil is, hangt af van de verzekeraar. Zij berekenen de schadevrije jaren weliswaar op dezelfde manier maar mogen hun eigen kortingstabel hanteren. Het staat dus altijd vast waar u staat op de bonus/malusladder en hoeveel treden u terugvalt bij schade, maar hoe hoog dan de no-claimkorting is, bepalen verzekeraars zelf.

Wie vergoedt de schade?
Wat doet u nu als iemand uw auto leent en dan schade veroorzaakt? Het is verstandig daar vooraf afspraken over te maken. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat die ander de schade betaalt. U maakt dan geen kosten, hoeft de verzekering niet aan te spreken en behoudt uw schadevrije jaren. Een andere oplossing is dat degene die in uw auto reed, meebetaalt aan uw premiestijging.

Voordeliger verzekeren
Vergeleken met een jaar geleden is de premie voor de autoverzekering met bijna 20% gestegen onder meer door duurdere reparaties en gestegen loonkosten. De stijging is een goede reden om weer eens te checken of u goed en voordelig verzekerd bent. Wij zoeken dat graag voor u uit en gaan dan meteen na hoe de nieuwe verzekeraar omgaat met schadevrije jaren. Als we een voordeligere verzekering voor u afsluiten, controleren we bovendien of het aantal schadevrije jaren correct is toegepast.