Financieel kwetsbaar na overlijden partner

In een gezinssituatie is het voor beide partners vreselijk als een van hen overlijdt. De emotionele schok is enorm en er breekt een zware periode aan waarin de zorg voor de kinderen alleen neerkomt op de achterblijvende partner. Als zich dan ook financiële problemen voordoen, is de ellende nog groter. Vooral vrouwen blijken er behoorlijk op achteruit te gaan als hun partner overlijdt. Ze geven twee keer vaker dan mannen aan dat ze in dat geval de financiële gevolgen niet kunnen dragen en bang zijn om dan te moeten verhuizen.

Financiën na overlijden
Het is daarom best verontrustend dat volgens een onderzoek van TAF verzekeringen meer dan een kwart van de Nederlanders nooit nadenkt over de financiële gevolgen bij overlijden. Weliswaar maakt 22% zich zorgen, met name de vrouwen. Maar bijna 40% procent weet niet hoe ze er financieel voor staan als hun partner wegvalt. Wij nodigen u uit om dat wél in kaart te brengen. U kunt met ons bespreken wat de gevolgen zijn als een van u overlijdt. Op welke regelingen kunt u dan misschien terugvallen en wat kunt u zelf regelen?

Welke regelingen zijn er (misschien) voor u?
Algemene nabestaandenwet. Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt en heeft u thuiswonende kinderen onder de 18 of bent u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt? Dan kunt u misschien een Anw-uitkering krijgen. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen. Dat mag niet te hoog zijn. De uitkering is bovendien maximaal 70% van het minimumloon. Dat is misschien onvoldoende om uw vertrouwde levensstijl te kunnen voortzetten.

Partnerpensioen. Misschien is in de pensioenregeling van uw partner een partnerpensioen opgenomen. Vraag dan eens hoe die regeling eruitziet. De uitkering kan soms tegenvallen, bijvoorbeeld als uw partner eerder getrouwd is geweest. Woont u samen? Zorg dan dat u bij het pensioenfonds aangemeld bent voor het partnerpensioen.

Wat kunt u zelf regelen?
Om het inkomen van nabestaanden veilig te stellen, kunt u een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten. De uitkering kan gebruikt worden om het inkomen aan te vullen. Of de verzekering wordt gekoppeld aan de hypotheek. Wij gaan graag voor u na wat in uw situatie een goede oplossing is en hoe een ORV eruit moet zien in uw gezinssituatie. Ook bespreken we of u iets heeft aan een uitvaartverzekering. Alles met het uiteindelijke doel dat de impact op de financiën van de nabestaanden zo klein mogelijk blijft.