Opstalverzekering is duurder geworden

De woonhuis- ofwel opstalverzekering vergoedt schade aan uw woning. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de herbouwwaarde. Dat is het bedrag dat nodig is om de woning opnieuw op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten. De herbouwwaarde is daarmee iets anders dan de verkoopwaarde: dat wat het huis bij verkoop zou opleveren. Het verschil is dat bij de herbouwwaarde vooral de bouwkosten een belangrijke rol spelen.

Hogere bouwkosten
De afgelopen jaren zijn nu juist die bouwkosten sterk gestegen, met bijna 40%. Dat was omdat materialen flink duurder werden en bouwbedrijven zich genoodzaakt zagen de lonen te verhogen. Hogere bouwkosten leiden tot een hogere herbouwwaarde en dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor de premies van woonhuisverzekeringen. Die gaan dan omhoog. Wel is de inflatie inmiddels aardig onder controle en de herbouwaarde van woningen is in 2024 dan ook veel minder hard gestegen. Wellicht betekent dat een stabilisatie van de premies van opstalverzekeringen.

Zelf verzekering kiezen
Wat betekent dat nu voor uw woonhuisverzekering? Misschien heeft u die verzekering afgesloten toen u een hypotheek afsloot en misschien lopen hypotheek en verzekering zelfs bij dezelfde aanbieder. Toch betekent dat niet dat u niet kunt switchen. Net als alle andere schadeverzekeringen, kunt u ook de opstalverzekering opzeggen en een andere afsluiten. Wel zal uw hypotheekverstrekker eisen dát u de woning verzekerd hebt, maar u bent vrij om zelf de verzekeraar te kiezen. De gestegen premies zijn een mooie aanleiding om uw opstalverzekering weer eens door ons onder de loep te laten nemen.

Bijzondere kosten
Wij gaan na of u ergens anders voordeliger verzekerd bent, maar we vergelijken ook de dekkingen van woonhuisverzekeringen. Want niet alleen voor directe schade wilt u een vergoeding. U kunt te maken krijgen met allerlei bijzondere kosten. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk ergens anders moet verblijven. Of maatregelen moet treffen om (extra) schade te voorkomen of te beperken. Ook kosten voor het afvoeren van beschadigde delen van de woning kunnen hoog oplopen. En als een brand leidt tot verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater kunt u opdraaien voor saneringskosten. De vergoedingen voor de bijzondere kosten verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

We bespreken met u wat u graag verzekerd wilt zien, zorgen voor een garantie tegen onderverzekering en zoeken uit welke betaalbare verzekering het beste aansluit bij uw wensen.