Stijging aantal verkeersongelukken na jaren van dalingen

Het aantal verkeersslachtoffers hangt af van een aantal factoren. Ten eerste de mobiliteit: hoe meer er gereisd wordt, hoe groter de kans op ongevallen. Verder zijn er in de laatste kwart van de vorige eeuw steeds minder slachtoffers gevallen dankzij veiligere wegen en veiligere voertuigen. En ten slotte beïnvloedt het rijgedrag de kans op een verkeersongeval. Door bijvoorbeeld brommerhelm en autogordel te verplichten en door strenge wetgeving over alcohol in het verkeer, is het aantal slachtoffers sterk gedaald.

Oudere fietser vaak slachtoffer
Na een jarenlange daling is er in 2022 volgens het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) weer sprake van een stijging van het aantal verkeersslachtoffers, zowel in het aantal doden als in het aantal gewonden. Opmerkelijk is dat onder slachtoffers fietsers verreweg de grootste groep vormen. Van alle verkeersdoden was 39% een fietser en van de ernstig gewonden was dat 70%. Verder valt op dat ruim de helft (54%) van de verkeersdoden 60-plusser was. Bij de ernstig verkeersgewonden was dat 58%. Al een aantal jaren zien we de aantallen in deze leeftijdscategorie stijgen, met name onder zeventigers. Dat is onder meer omdat deze groep groeit, waardoor automatisch ook het aantal slachtoffers toeneemt. Ze zijn bovendien actiever dan vroeger en stappen daarom vaker op de fiets. En ten slotte zijn ze fragieler waardoor de kans op een fatale afloop groter is dan bij een 18-jarige.

Ongevallenpolis krijgt weer aandacht
SWOV-studies verwachten dat zonder extra maatregelen het aantal verkeersdoden richting 2040 niet verder daalt en dat de aantallen ernstig verkeersgewonden zelfs sterk gaat stijgen, mogelijk tot een verdubbeling. SWOV pleit daarom voor aanvullende maatregelen om vooral de fietsveiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door wegen veiliger te maken, snelheidsbeperkingen in te voeren en de fietshelm te verplichten. De afgenomen verkeersveiligheid vraagt verder om aandacht voor de ongevallenpolis. Heeft u daar iets aan? Als u in het ziekenhuis komt, worden de medisch kosten toch al vergoed door de zorgverzekering? Ja, maar na een ongeval kunt u ook met heel andere uitgaven te maken krijgen.

Uitkering voor extra kosten en inkomensverlies
Voor speciale revalidatie, gebitsherstel en sommige dure behandelingen biedt de basisverzekering bijvoorbeeld geen vergoeding. En stel dat u door een ongeval blijvend invalide wordt. Misschien moet dan uw woning of auto worden aangepast aan uw beperkingen. Met een ongevallenverzekering krijgt u een uitkering ineens waarmee u dergelijke kosten kunt betalen. U kunt door een ongeval ook (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken en er daardoor in inkomen flink op achteruitgaan. Die achteruitgang kunt u dankzij de uitkering uit de ongevallenverzekering (deels) opvangen. De premie is meestal zeer betaalbaar. Wilt u meer weten en geadviseerd worden? Neem dan contact met ons op.